GMINNY ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY W RĘDZINACH
ul. Dworcowa 8, 42-240 Rudniki
Ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy - Księgowa /-wy
Ogłoszenie
Ogłoszenie o wyniku


Kierownik
mgr inż. Adam Wolski

Administrator (08.08.2016)


Ogłoszenie

Zmiana cen biletów
Informuję, że od dnia 02.03.2016 roku ulegaja zmianie opłaty za bilety honorowane na liniach komunikacji GZK w Rędzinach wg zalacznika

Zalacznik - zmiana cen biletow
Zmiana regulaminu GZK

Z-ca kierownika
mgr inż. Rafał Michalczyk

Administrator (25.02.2016)